AVS-YHTIÖT OY
 

AVS-Yhtiöt Oy

Yritys

AVS-Yhtiöt Oy on yksityisessä omistuksessa oleva suomalainen tekniseen tukkukauppaan sekä automaatiokomponenttien ja -järjestelmien valmistamiseen keskittynyt yritys.

Yritys on perustettu Helsingissä 1979 nimellä Automatik Ventiler System Oy.

Liikevaihtomme on 10 M€ (2017) ja yrityksessä työskentelee noin 30 henkilöä.

AVS toimii myös AVS-Yhtiöt -konsernin emoyhtiönä.

Missio ja visio

Tehtävämme on tuntea markkina-alueemme ja tunnistaa laiterakentaja-, loppukäyttäjä- ja jälleenmyyjäasiakkaidemme tarpeet.

Toimimme läheisessä yhteistyössä päämiestemme tehtaiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa ja seuraamme jatkuvasti alan kehitystä maailmalla, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaat komponentit ja ratkaisut kuhunkin tarpeeseen.

Pyrimme olemaan asiakkaillemme ennen kaikkea paras yhteistyökumppani ja uskomme, että istumalla samalla puolella pöytää, yhdessä toimien, menestymme kumpikin parhaiten.

Arvot

Uskomme taloudellisen menestymisen ja sosiaalisen vastuullisuuden olevan erottamattomia ja että työympäristö on tuottavin ja harmoninen, kun kaikki ihmiset tekevät yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ja ovat sitoutuneita toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Yrityksen eettiset säännöt edellyttävät lisäksi mm. tasa-arvon ja luottamuksellisuuden noudattamista kaikessa toiminnassamme ja painottavat toisistamme huolehtimista.

Luonnollisesti noudatamme lakeja ja asetuksia sekä toimimme muutenkin yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

Laatu

Laadukas toiminta ja korkealaatuiset tuotteet ovat meille elinehto.
Tarjoamissamme tuotteissa ja palveluissa on oleellista se, että vain täysin oikea lopputuote vastaa asiakkaamme tarpeita.

Laatukäsikirjamme ja laatupolitiikkamme keskeisinä tehtävinä on toimia tämän tavoitteen mukaisesti osana johtamisjärjestelmää. Laatuajattelun on sekä mukauduttava jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön että taattava perusta ja toimintaedellytykset yrityksen menestyksekkäälle toiminnalle.

Laatuun liittyy toiminnan jatkuva kehittäminen. Tämän vuoksi laatukäsikirjassamme kuvataan myös kehitystavoitteita ja kehityskohteita. Ympäristöohjelmamme on osa Laatukäsikirjaa.